2013, ഓഗസ്റ്റ് 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ട്യൂട്ടർ തസ്തിക : വിവാദ ഉത്തരവ് സര്ക്കാര് പിൻ വലിച്ചു - IMPACT
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ചങ്ങാതിമാരെ, അസഭ്യവും വിഷയത്തില്‍ നിന്നു മാറിപ്പോകുന്നതുമായ കമ്മന്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക!