2020, ജൂൺ 28, ഞായറാഴ്‌ച

#Traditional #Lobster_Trap #Kerala #Fisher #Skill #Invention #ലോബ്സ്റ്റർ പിടിക്കുന്നത്​ എങ്ങനെ​?
കടലാഴങ്ങളിൽ കിനാവ് കാണുന്നവർ എന്ന ഈ വീഡിയോ സീരിസിലെ  രണ്ടാമത്തെ  എപ്പിസോഡാണിത്. 

ഇത്തവണ കടലിനടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപൂർവ കാഴ്ച കാണിക്കാം.  ഒപ്പം ലോബസ്റ്റർ അഥവാ റാൾ പിടിക്കാനുള്ള കൂടുണ്ടാക്കുന്ന മുതിർന്ന ചിപ്പിത്തൊഴിലാളി രാജു അങ്കിളിനെ  കാണാം. 
ഈ കൗതുക കാഴ്ചക്ക് രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലോബ്സ്റ്റർ ട്രാപ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് , അത് കടലിനടിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ചങ്ങാതിമാരെ, അസഭ്യവും വിഷയത്തില്‍ നിന്നു മാറിപ്പോകുന്നതുമായ കമ്മന്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക!

The capital city still lacks breastfeeding rooms

  Women's Centre at Pettah, Trivandrum, Kerala Madhyamam News  Thiruvananthapuram : Thousands of people are visiting the state capital f...