2009, ഓഗസ്റ്റ് 2, ഞായറാഴ്‌ച

വികസന വഴിയറിയാതെ മലമുകളിലെ ദൈവംവികസന വഴിയറിയാതെ മലമുകളിലെ ദൈവം എന്ന പരമ്പരക്ക് 2009 ലെ ഡോ. അംബേദ്‌കര്‍ മാധ്യമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി വനാവകാശ നിയമ പ്രകാരം   മണിയം കിണര്‍ കോളനിയിലേതടക്കം 114 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്   ഭൂമിക്ക് കൈവശ അവകാശ രേഖ ലഭിച്ചു
.

1 അഭിപ്രായം:

ചങ്ങാതിമാരെ, അസഭ്യവും വിഷയത്തില്‍ നിന്നു മാറിപ്പോകുന്നതുമായ കമ്മന്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക!

അദാനിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ

മറ്റൊരു മൂലമ്പിള്ളി കൂടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ. അദാനിയുടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്കായി തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരത്തെ 170 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ...