2010, നവംബർ 13, ശനിയാഴ്‌ച

വിമലിന്റെയും വിശാലിന്റെയും അച്ഛനെത്തി. വിമലും വിശാലും അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കുന്നു...      

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ചങ്ങാതിമാരെ, അസഭ്യവും വിഷയത്തില്‍ നിന്നു മാറിപ്പോകുന്നതുമായ കമ്മന്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക!